Blog

Effectieve en efficiënte communicatie voor zorgleerlingen faciliteren

Bij lerenden met een complexe zorgindicatie is communicatie tussen zorgverleners, onderwijs, ouders en lerende van groot belang. Vandaag heb ik kennis gemaakt met een initiatief dat via ICT deze communicatie beter wil faciliteren. Een blog geschreven door Wilfred Rubens.

Effectieve en efficiënte communicatie voor zorgleerlingen faciliteren

Geplaatst op 27 januari 2017 door Wilfred Rubens
Bij lerenden met een complexe zorgindicatie is communicatie tussen zorgverleners, onderwijs, ouders en lerende van groot belang. Vandaag heb ik kennis gemaakt met een initiatief dat via ICT deze communicatie beter wil faciliteren.

Wilfred Rubens over ComIT
Het initiatief heet ComIT, dat een digitaal platform wil zijn voor integrale zorg. Ik sprak vandaag met Jos Boumans, die initiatiefnemer is van ComIT. Jos heeft een achtergrond in het onderwijs, en heeft een grote persoonlijke betrokkenheid bij de zorg.

Hij heeft gemerkt dat het leggen van een verbinding tussen onderwijs, zorg en thuissituatie van groot belang is voor de ontwikkeling van jongeren met een complexe zorgindicatie. Volgens hem kan ICT daarbij een belangrijke rol vervullen. ComIT maakt daarom gebruik van het oorspronkelijk Noorse platform PedIt, waarbij het Nederlandse 12Change Learning diensten verleend.
Het initiatief om met ComIT aan de slag te gaan, wordt meestal genomen door een zorginstelling zoals een organisatie voor begeleid wonen. Maar het zou ook een schoolorganisatie kunnen zijn die het initiatief neemt voor een platform voor een lerende.

Kenmerkend voor dit initiatief is dat elke cliënt een eigen, persoonlijk, platform heeft. Er is een beheerder die -na een training- het platform voor de cliënt inricht. Dat is bijvoorbeeld een begeleider. De cliënt moet het platform als een persoonlijk platform ervaren. Anders gaat het niet werken. Als de cliënt met het platform wil en kan werken, worden andere betrokkenen uitgenodigd. Bijvoorbeeld ouders, interne begeleiders of orthopedagogen van scholen. Het is bedoeling dat de cliënt het liefst naar verloop van tijd het beheer overneemt.

De omgeving kan op maat worden ingericht, al is een aantal functionaliteiten standaard aanwezig.
Voorbeelden zijn:

  • Een overzicht met actuele berichten.
  • Een forum, waar ook via zogenaamde microreacties -een soort emoticons- reacties kunnen worden gegeven. Fora hebben ook een notificatiemogelijkheid.
  • Documenten, met voor alle betrokkenen toegankelijke documenten (zoals een zorgplan). Je moet dus goed na denken welke documenten je daar ontsluit.
  • Samenwerking. Je kunt hier verschillende groepen samen stellen, die bestaan uit leden van de omgeving van de cliënt. Naast informatie over de groep beschikt de groep over een forum, een samenschrijftool, een ruimte voor bestanden en een mogelijkheid om via beeld met elkaar te communiceren (via een integratie met Appear.in).

Een persoonlijk profiel is eveneens een belangrijke functie. Je ziet wie toegang heeft tot de omgeving van de cliënt, en je kunt contact opnemen via bijvoorbeeld chat of ‘beeldbellen’.

Verder heeft elke cliënt een eigen werkomgeving. Daarin vindt hij of zij bijvoorbeeld opdrachten. Jos heeft me bijvoorbeeld een opdracht laten zien waarin een cliënt met autisme een opdracht vindt over kennis maken. Er worden ook diverse microlessen gemaakt, bijvoorbeeld op het gebied van begeleid wonen. De content is in Xerte gemaakt. Verder wil men aanbod van IVIO voor thuiszitters integreren.

ComIT is een vrij nieuw initiatief dat in maart 2016 echt in productie is gegaan. Er werken nu zo’n 65 cliënten van verschillende instellingen met deze applicatie.

Het voordeel van ComIT is dat diverse betrokkenen alle relevante informatie en communicatie rond één cliënt of lerende met zorgindicatie bij elkaar hebben. Vooral als intensief gecommuniceerd moet worden -in het geval van een ingewikkelde problematiek- werkt dit efficiënter dan bijvoorbeeld mail in combinatie met een leerlingvolgsysteem (waar zorgverleners niet altijd toegang toe hebben). Experts -denk aan een psycholoog- kunnen gedurende een bepaalde tijd worden toegevoegd voor advies bij een tijdelijk probleem.

De noodzakelijke informatieoverdracht wordt op deze manier effectiever en efficiënter. Hoe lastig is het immers niet om de diverse betrokkenen fysiek rond de tafel te krijgen?

Voorwaarde is wel dat je uitsluitend dit platform gebruikt voor interactie (en niet email er nog eens naast). Committment van alle betrokkenen om op deze manier met elkaar te communiceren is uiteraard van belang. Bovendien is to the point communiceren heel belangrijk. Dit is ook een aandachtspunt voor beheerders, die vaak fungeren als moderator en niet-relevante bijdragen verwijderen.

Jos vertelde me ook de anekdote van een cliënt waarvan de zorginstelling de indruk had dat ouders geen gebruik maakten van de omgeving van hun kind. Ze wilden deze daarom sluiten. De loggegevens lieten zien dat deze ouders wel minimaal twee keer per week inlogden. “Legitimate peripheral participation” komt dus ook hier voor.

ComIT kan verder ook voor bijvoorbeeld een woongemeenschap of bewonersgroep worden ingezet.
Volgens mij is deze faciliteit een goed hulpmiddel als diverse betrokkenen, die niet fysiek bij elkaar in de buurt zitten, intensief met elkaar moeten communiceren en informatie moeten uitwisselen.

Volg de blogs van Wilfred Rubens via deze link

Zoeken

Logo ComIT

Neem contact op...

ComIT

ASleutelbloem 13
5754 SC Deurne

T+31(0) 493 841116

Wwww.comit.nu