Blog

ComIT brochure

Niet alleen de transitie van de zorg naar de gemeente, maar ook de ontwikkelingen in het kader van Passend Onderwijs en de Participatiewet, doen een sterk beroep op het bundelen van diensten achter één loket. De wens om integraal je bijdrage te leveren binnen één begeleidingsplan is nu de realiteit.

ComIT verbindt mensen en instanties in zorg

Niet alleen de transitie van de zorg naar de gemeente, maar ook de ontwikkelingen in het kader van Passend Onderwijs en de Participatiewet, doen een sterk beroep op het bundelen van diensten achter één loket. De wens om integraal je bijdrage te leveren binnen één begeleidingsplan is nu de realiteit.

Vanuit één regie interdisciplinair samenwerken met daarbij de focus op het versterken van de eigen kracht, het vergroten van de zelfredzaamheid en het versterken van het netwerk. Hulpverleners, leerkrachten en instanties ontmoeten elkaar in de zorg. Samen zorgen zij voor een optimale ontwikkeling van de cliënt.

ComIT realiseert deze ontmoeting. Binnen een digitaal zorgplatform werken hulpverleners van diverse instanties samen met andere betrokken mantelzorgers en specialisten aan begeleiding en ondersteuning van hun cliënten en hun directe omgeving.
Binnen ComIT weet de ene hand wat de andere hand doet. Sterker nog, ze vullen elkaar aan, ieder vanuit zijn of haar discipline.

ComIT brochureZorg ontmoet onderwijs en welzijn. Leefwerelden worden met elkaar verbonden. Geboekt succes in de ene situatie, versterkt het kunnen in andere situaties.

Zorg wordt transparant binnen ComIT. De cliënt en zijn ouders volgen het proces, denken mee, geven ideeën en maken keuzes.

ComIT onderscheidt zich door de ongekende toepassingsmogelijkheden en de eenvoud in het gebruik.

Binnen de ComIT staat de cliënt centraal. De andere deelnemers in het platform zijn uitgenodigd omdat ze een bijdrage kunnen en willen leveren aan het welzijn van de cliënt.
Kenmerkend voor ComIT is de “digitale nestwarmte”, waarmee we willen aangeven dat je overal ervaart dat je deel uitmaakt van een groep die ergens voor gaat.
ComIT heeft een overzichtelijk dashboard met functies in de vorm van tegels. Naar behoefte van de cliënt kunnen functies worden toegevoegd of weggelaten. Zowel het symbool op de tegel als ook de benaming pas je naar eigen behoefte aan.

Even een kleine greep uit de vele mogelijkheden.

DocumentenVoor een optimale samenwerking is er een gezamenlijke ruimte waar je relevante documenten kunt bewaren en kunt inzien. Deze ruimte is voor alle deelnemers toegankelijk. Alleen de beheerder is bevoegd om documenten op te slaan.

 

 

ForumAlle deelnemers sturen berichten naar elkaar via het forum. Deze berichten zijn door iedereen te zien op de voorpagina van de ComIT.
Een dringend bericht kan ook geplaatst worden in de persoonlijke mailbox waardoor alle betrokkenen direct geïnformeerd zijn bij calamiteiten.

 

SamenwerkenIn de samenwerkingsruimte kun je binnen de groep van deelnemers diverse subgroepen aanmaken waarbinnen je kunt communiceren en kunt samenwerken. Alles wat in een subgroep gebeurt is niet te zien voor de andere deelnemers.
Hier kun je beeldbellen, online vergaderen, samen schrijven in één document etc….
Iedere subgroep heeft een eigen ruimte voor het beheer van documenten.

WerkomgevingEen van de meest aansprekende functies is de interactieve werk of leeromgeving. Hier kunnen tal van opdrachten geplaatst worden waar de cliënt aan kan werken. Je ontwerpt elke opdracht op eenvoudige wijze, waarbij je ook geluid en film kunt inbouwen.
In onze ComIT-Share omgeving kunnen bestaande modules naar elkaar toe worden uitgewisseld. Hier zijn ook tal van onderwijsmodules in opgenomen waardoor onderwijs op afstand mogelijk wordt.

 

ComIT heeft ook de mogelijkheid in zich om als platform te functioneren voor een bepaalde doelgroep. Denk bijvoorbeeld aan een woongroep, een klas op school of anderszins. We noemen dit ComIT-Community.

ComIT werkt in een beveiligde omgeving. Procedures die ComIT volgt, als ook de technische beveiliging zijn geregistreerd bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

De ComIT beheerders worden vooraf getraind in de technische toepassingsmogelijkheden. Ook staan we stil bij het belang en de verantwoordelijkheid die de rol van ComIT beheerder met zich meebrengt.

De diensten van ComIT zijn verkrijgbaar in de vorm van een abonnement op maandbasis. De kosten zijn afhankelijk van de omvang en de duur van de overeenkomst.

Voor grotere organisaties zoals zorginstellingen of samenwerkingsverbanden, worden kosteloos een aantal ComIT’s verstrekt in een pilotsituatie maanden. In deze periode kan de ComIT worden ingericht conform de middelen en de procedures die gangbaar zijn binnen de organisatie en kan vrijblijvend de meerwaarde van ComIT worden ervaren.

De voordelen van ComIT:

  • Samenwerken met multidisciplinaire hulpverleners en andere betrokkenen, los van tijd en plaats.
  • Alle relevante informatie voor communicatie en samenwerking in één omgeving.
  • Transparante communicatie voor alle betrokkenen, in het bijzonder voor de cliënt en ouders.
  • Monitoring door derden op kwaliteit en kostenbeheersing.
  • Aanzienlijke besparing van behandelkosten.
  • Reductie van reis en verblijfkosten.
  • Voorkomen van onnodige vertraging in de voortgang van behandeling.
  • Optimale invulling van de idee “één kind, één loket, één plan”

Zoeken

Logo ComIT

Neem contact op...

ComIT

ASleutelbloem 13
5754 SC Deurne

T+31(0) 493 841116

Wwww.comit.nu