Aanvragen ComIT Client

 

Hartelijk dank voor het aanvragen van een ComIT. Vult u het onderstaande formulier zo volledig mogelijk in zodat we uw aanvraag zo snel mogelijk in behandeling kunnen nemen. Nadat u de cliënt/leerling en beheerder(s) hier heeft aangemeld, zal de administratie van ComIT deze toevoegen in de ComIT. Zorgt u er wel voor dat door iedereen de Verklaring Bescherming Persoonsgegevens ingevuld wordt. Hiervoor krijgen de aangemelde deelnemers ook nog een aparte email.

dd-mm-jjjj
Deze cliënt toevoegen als deelnemer in ComIT?
Vul hier 'Ja' in als de cliënt ook zelf in ComIT gaat werken. De cliënt ontvangt dan een eigen inlogcode. Zorg er wel voor dat de cliënt een ander e-mailadres heeft dan de ouder(s)/verzorger(s).
Is er een toestemmingsverklaring getekend door de cliënt of gemachtigde vertegenwoordiger van de cliënt, om ComIT te mogen gebruiken?
Vul hier de gewenste startdatum in van de ComIT (dd-mm-jjjj)
Vul hier het telefoonnummer in waar je overdag te bereiken bent.
Vul de code die je hier ziet in in het vakje.

Logo ComIT

Neem contact op...

ComIT

ASleutelbloem 13
5754 SC Deurne

T+31(0) 493 841116

Wwww.comit.nu